Posts Tagged 'rollercoaster'

Greenscreen Grandmas

Over ‘greenscreens’ en ‘bluescreens’ gesproken. Wat gebeurt er als je twee dames op leeftijd voor zo een scherm zet ?